ഉദ്ഘാടനം

വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. പി.രാജീവ്, മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റും പബ്ലിക് ഡാഷ് ബോർഡ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം […]